Uutiset
Julkaistu 13.12.2019

Lasten päivähoitopäätökset viivästyvät

Kaikki tammikuun 2020 alusta Tampereen kaupungilta päivähoitopaikkaa hakeneet perheet eivät ole vielä saaneet hoitopäätöstä. Päätökset ovat ruuhkautuneet, koska kiireellisiä päivähoitohakemuksia on tullut odotettua enemmän.

Julkaistu 13.12.2019

Vanhusneuvosto: Toisen vanhusasiamiehen tehtävää ei saa lopettaa

Vanhusneuvoston tietoon on tullut, että Tampereen kaupungin aikomuksena on lopettaa toinen vanhusasiamiehen tehtävä. Vanhusneuvosto oli aikoinaan aloitteellinen vanhusasiamiesten saamiseksi kaupunkiin ja pitää ehdottaman tärkeänä, että kaupungissa vastaisuudessakin on kaksi vanhusasiamiestä.

Julkaistu 13.12.2019

Tampereen kaupunginvaltuuston kokous 16.12.

Tampereen kaupunginvaltuusto kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseensa maanantaina 16.12. klo 17.00 alkaen. Esityslistalla ovat mm. Tampereen kaupungin tytäryhteisöjen konserniohje, Tampereen kulttuuristrategia sekä jätehuollon yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus.

Julkaistu 12.12.2019

Ympäristöterveyden valvontasuunnitelma vuosille 2020–2024 hyväksyttiin

Yhdyskuntalautakunnan alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto hyväksyi 12.12.2019 ympäristöterveyden valvontasuunnitelman vuosille 2020–2024. Ohjelmakauden 2020-2024 teemana on yhdenmukainen valvonta ja yhteistyö. Valvontasuunnitelmassa on nostettu erityisiä teemoja ja painotuksia elintarvikeva

Julkaistu 12.12.2019

Vuoden energianerokas 2019 -tunnustus Kalevan maauimalalle

Tampereen kaupungin ja Tampereen Sähkölaitoksen yhteistyössä toteuttama Kalevan maauimalan energiaratkaisu on palkittu Vuoden energianerokas 2019 -tunnustuksella. Tunnutuksen myönsivät työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

Julkaistu 12.12.2019

Tampereen Veden asiakaspalvelun aukioloajat loppuvuonna

Tampereen Veden asiakaspalvelu on suljettuna maanantaina 16.12. ja perjantaina 27.12. Muina päivinä olemme normaalisti avoinna arkisin kello 10-14, muut ajat ajanvarauksella. Puhelinpalvelu ja ajanvaraus 03 5656 3600 on avoinna arkisin kello 9.00-12.00.

Julkaistu 12.12.2019

Sellupuiston länsiosan suunnitelmaa päivitetään - luonnos nähtävänä

Sellupuiston länsiosan yleissuunnitelma päivitetään. Muutokset johtuvat siitä, että Hiedanrantaa ja puistoa tulee halkomaan raitiotie. Puistoon on suunniteltu uusia jalankulku- ja pyöräilyreittejä, joista yksi alittaa raitiotien alikulkusiltaa. Sellupuisto kosteikkoineen on tärkeä myös hulevesien ha

Julkaistu 12.12.2019

Keskuspuhdistamon siirtoviemäriä rakennetaan yhteisurakassa Viinikanlahdessa

Tampereen Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolta on alettu rakentaa siirtoviemärilinjoja Vihilahtea kohti. Paineviemäreitä tulee kaksi rinnakkain, ja ne ovat halkaisijaltaan 1000-millisiä. Niiden kanssa samaan kaivantoon sijoitetaan kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja käyttövesiputkia sekä sähköjohtoja.

Julkaistu 11.12.2019

Muovijätteen keräys laajenee vaiheittain vuoden 2020 aikana

Muovipakkausjätteen keräys kiinteistöiltä laajenee 1.1.2020 alkaen vaiheittain Tampereen kaupunkiseudun taajamissa. Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti keräyksen laajentamisesta 11.12.2019. Muovipakkausjätettä aletaan kerätä myös 240–660 litran pinta-astioilla. Tähän saakka muovia on kerätty kii

Julkaistu 11.12.2019

Jätehuoltolautakunta hyväksyi jäte- sekä lietetaksan

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 jätetaksan sekä sako- ja umpikaivolietteen taksan. Jäteastioiden tyhjennyshinnat muuttuivat kuljetusurakkakustannusten mukaan. Hintojen nousut ja laskut olivat maltillisia. Lietteiden jätetaksaan tuli kaksi maksuluokkaan entisen neljän sijaan. Jät

Julkaistu 11.12.2019

Vuoreksen alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksa nähtäville

Alueellinen jätehuoltolautakunta hyväksyi 11.12.2019 Vuoreksen jätteiden putkikeräysjärjestelmän taksaesityksen nähtäville 18.12.2019–16.1.2020. Jätetaksan esitetään astuvan voimaan 1.4.2020. Putkikeräysjärjestelmälle on nyt ensimmäistä kertaa laadittu oma erillinen jätetaksa. Maksuihin esitetään ko

Julkaistu 11.12.2019

Pelimuseo esittelee pelien Kalevalaa

Suomen Pelimuseo Vapriikissa avaa perjantaina 13.12. Studiossa uuden pienoisnäyttelyn, Pelien Kalevala. Näyttely esittelee läpileikkauksia pelimaailman ja kalevalaisen kulttuuriperinnön yhtymäkohdista yli sadan vuoden ajalta.

Julkaistu 11.12.2019

Sulkavuoren louheen kuljetus Hiedanrantaan alkaa joulukuussa

Sulkavuoressa alkavan Keskuspuhdistamo Oy:n louhintaurakan kakkosvaiheen kiviaines kuljetetaan Tampereen kaupungin välivarastointialueelle Hiedanrantaan entisen lumenvastaanottopaikan viereiselle alueelle. Louheen kuljetus alkaa joulukuun puolivälin jälkeen, ja louhetta ajetaan puolentoista vuoden a

Julkaistu 11.12.2019

Bertel Strömmerille nimikkoaukio ja nimikkopuisto Tampereen keskustaan

Kaupunginarkkitehti Bertel Strömmerin mukaan nimetään Tampereen keskustasta kaksi aluetta, yksi kummaltakin puolelta Tammerkoskea. Yhdyskuntalautakunta päätti asiasta kokouksessaan tiistaina 10.12.2019 kadunnimitoimikunnan aiemmin tekemän päätöksen perusteella. Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun lii

Julkaistu 10.12.2019

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2020 palvelu- ja vuosisuunnitelman

Tampereen kaupunki on varannut yhdyskuntalautakunnan alaisiin palveluihin vuodelle 2020 noin 82,9 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana nettomenot -28,3 miljoonaa euroa (toimintakate) ja nettoinvestoinnit -54,6 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2018 palvelu- ja vuosisuunnitelman tii